Straat- en/of contactverbod

Gepubliceerd op 27 februari 2020 om 16:11

Regelmatig heb ik cliënten bijgestaan die een straat en/of contactverbod willen aanvragen of in sommige gevallen zich  juist willen verdedigen tegen een door de wederpartij aangevraagd contact of straatverbod.

 

Vaak is er sprake van situaties waarin een van de beide partijen zich gestalkt voelt door de ander en daar een onveilig gevoel aan overhoudt. Dit kan gaan om ex-partners, familieleden of mogelijk een stalker die volstrekt vreemd is voor de gestalkte. 

 

Hier vindt u een gepubliceerde uitspraak van een zaak waarin mijn cliënt in hoger beroep, net als bij de rechtbank, in het gelijk werd gesteld. De wederpartij was een buurman van cliënt en deze buurman had verzocht om een contact- en straatverbod op te leggen aan mijn cliënt.

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2019:15&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aGHSHE%3a2019%3a15

 

Tussen deze buren was al lange tijd sprake van een burenruzie oftewel een burengeschil. Dit heeft er uiteindelijk zelfs toe geleid, dat een van de buren zich genoodzaakt voelde een contact- en straatverbod op te leggen. Mijn cliënt zelf, erkende wel dat er veelvuldig sprake was van geschillen maar ontkende een groot gedeelte van de aantijgingen. Het Gerechtshof en daarvoor ook de rechtbank, was het met cliënt eens dat de betreffende buurman zijn vorderingen niet kon onderbouwen en wees de vorderingen af. 

 

Heeft u zelf te maken met een burengeschil of een situatie waarin u wordt gestalkt? Neem dan contact met mij op voor een gratis spreekuurafspraak.