Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek

Wist u dat een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek qua kosten meestal voordeliger is? Ook voor uw onderlinge verhouding is een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek, met 1 advocaat, vaak aan te bevelen. 

Voorwaarde is wel dat u samen nog goed in overleg kunt treden over belangrijke zaken als omgangsregelingen en verdeling van spullen. 

Ik zal u begeleiden en informeren, maar feitelijk doet u het samen!  We stellen samen een convenant op met eventueel ouderschapsplan en dit wordt met een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend. 

 

Eerste gesprek:

Een van de meest gestelde vragen is of het eerste gesprek kosteloos is.  Een eerste gesprek staat bij mij gelijk aan een 'spreekuurgesprek'.  Het gesprek dient ter kennismaking en inschatting van uw zaak. Voor de eerste afspraak betaalt u vooraf 35 euro ex btw. 

Afspraak

Regelmatig wordt gevraagd of een afspraak ook telefonisch kan plaatsvinden. Met uitzondering van de eerste afspraak, kan dit gewoon. De eerste afspraak dient persoonlijk plaats te vinden omdat ik uw identiteit persoonlijk dien te controleren. Momenteel vinden eerste afspraken wegens de corona maatregelen plaats via videobellen zodat ik uw identiteit kan controleren. 

 

Spreekuur

Wanneer vindt het spreekuur plaats? Ik hanteer geen vast tijdstip dus u kunt altijd een spreekuur afspraak inplannen, dit is een gesprek van circa 20 minuten. Als extra service kunt u zich aanmelden voor het zaterdag ochtend spreekuur. Voor deze afspraak betaalt u vooraf 35 ex btw. .

U kunt een eenvoudige vraag voorleggen. Het spreekuur dient vooral ter kennismaking en inschatting van uw zaak. Overigens kunt u mij ook altijd vinden in de Bibliotheek van Meerssen, op de eerste vrijdag van de maand vanaf 10.30 uur.