Personen en Familierecht             

omgangsregeling             

ondertoezichtstelling

uithuisplaatsing

echtscheiding             

verbreking samenwonen

ouderschapsplan

erkenning 

gezag        

naamswijziging 

alimentatie

co-ouderschap

Aansprakelijkheidsrecht  &

overeenkomsten 

bouwrecht

verborgen gebreken

niet nagekomen afspraken

schadevergoeding (geen letselschade) 

incasso's

overeenkomsten van geldlening 

dagvaarding

Bestuursrecht

ruimtelijk bestuursrecht & omgevingsvergunningen

handhaving & dwangsommen

AVG 

Asielrecht 

 Arbeidsrecht  & Huurrecht 

(geen toevoegingen, enkel betalende zaken) 

beëindigingsovereenkomst

ontslag op staande voet

loondoorbetaling bij ziekte

wederzijds goedvinden

arbeidsconflict

ontbinden huurovereenkomst

goed (ver)huurderschap 

Ik ben onder meer werkzaam in de bovenstaande rechtsgebieden. Staat het rechtsgebied waarover u advies wenst hier niet tussen of weet u het niet zeker? Neem dan Contact met mij op.