Het ouderschapsplan

Gepubliceerd op 5 december 2022 om 15:31

Het ouderschapsplan

Auteur: mr. D. Reijnen

 

Wij gaan uit elkaar, hoe regelen we de zorg voor onze kinderen?

 

Wanneer partners uit elkaar gaan en ze samen minderjarige kinderen hebben, is het voor hen verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Dit geldt voor alle minderjarige kinderen over wie beide ouders het gezag hebben. Het maakt niet uit of de ouders getrouwd waren, een geregistreerd partnerschap hadden of geen van beiden.

 

In de wet staat niet hoe zo’n ouderschapsplan er precies uit moet zien. Wel zijn er een aantal onderwerpen die verplicht in het ouderschapsplan moeten worden opgenomen:

  • Op welk adres staan de kinderen ingeschreven (het hoofdverblijf)?
  • Wanneer verblijven de kinderen bij welke ouder (oftewel: hoe zijn de zorg- en opvoedingstaken verdeeld)?
  • Hoe wordt informatie over de kinderen uitgewisseld?
  • Hoe worden de kosten van de verzorging en opvoeding de kinderen verdeeld?

 

Het belangrijkste is dat de afspraken die jullie samen maken op papier staan en dat beide ouders het document tekenen. Het is verstandig om goed na te denken over het ouderschapsplan en ook stil te staan bij de toekomst. Zo kunnen de afspraken wijzigen als een van de kinderen naar school gaat, is het verstandig af te spreken wat er gebeurt als een van de ouders verhuisd en moeten ook bijzondere dagen zoals feest- en verjaardagen niet vergeten worden.

 

Bovenstaande is slechts een kleine greep uit alle afspraken die opgenomen kunnen worden in een ouderschapsplan. Wilt u graag hulp bij het opstellen van een compleet ouderschapsplan? Maak dan een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.

 

Er is al een ouderschapsplan, maar ik wil deze graag wijzigen.

 

Het ouderschapsplan is bindend zodra beide partijen dit ondertekend hebben, en in geval van een echtscheiding of ontbinding van geregistreerd partnerschap nadat dit door de rechter bekrachtigd is. Er zijn echter verschillende redenen waarom het later toch gewenst is om het ouderschapsplan te wijzigen. Zo kan het voorkomen dat de gemaakte afspraken niet het gewenste resultaat opleveren, kunnen zich financiële verschuivingen voordoen of kan met het verstrijken van de jaren blijken dat het huidige ouderschapsplan niet overeenkomt met de wensen van de kinderen zelf.

Ouders mogen onderling het ouderschapsplan wijzigen. U zelf of uw advocaat kan hiervoor contact opnemen met de andere ouder en indien beide ouders ermee akkoord gaan, kan het ouderschapsplan simpel gewijzigd worden.

Helaas komt het vaak voor dat een van beide ouders het niet eens is met de voorgestelde wijzigingen. In dat geval kan Reijnen Advocatuur u helpen om een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank om de afspraken te wijzigen.  

 

Wilt u meer weten over het ouderschapsplan? Neem dan contact met ons op of maak hier een afspraak voor meer informatie en juridisch advies.