Slapend Dienstverband

Gepubliceerd op 22 oktober 2019 om 15:02

 

over het laten doorlopen van arbeidsovereenkomsten na 2 jaar ziekte en de laatste ontwikkelingen

 

Auteur:  mr. Rascha Reijnen

 

De afgelopen jaren heeft zich in het arbeidsrecht een fenomeen ontwikkeld dat het slapende dienstverband wordt genoemd.

 

Het slapende dienstverband is een arbeidsovereenkomst die leeg voortduurt na 2 jaar ziekte. De werknemer werkt niet en  de werkgever betaalt geen salaris. De werkgever beëindigt het dienstverband niet, om te voorkomen dat hij een transitievergoeding moet betalen.

 

De rechtbanken hebben zich lange tijd op het standpunt gesteld, dat het in stand houden van een slapend dienstverband, niet in strijd is met goed werkgeverschap en zodoende waren werkgevers niet verplicht om slapende dienstverbanden te beëindigen.

 

Vanaf april 2020 zullen werkgevers – onder voorwaarden- een compensatie kunnen aanvragen voor de te betalen vergoeding. Deze regeling wordt de compensatieregeling genoemd. Dit heeft er echter nog niet toe geleid, dat werkgevers daarop vooruitlopend slapende dienstverbanden beëindigen.

 

Werknemers aan de andere kant, willen graag beëindiging van hun dienstverband om een ontslagvergoeding te kunnen verkrijgen en stellen zich op het standpunt dat het niet beëindigen van een lege arbeidsovereenkomst in strijd is met goed werkgeverschap.

 

De rechtbank Limburg heeft vragen gesteld aan de Hoge Raad om duidelijkheid te krijgen over de vraag of het niet beëindigen van het dienstverband na twee jaar ziekte nu wel of niet in strijd is met goed werkgeverschap.

 

De advocaat-generaal van de Hoge Raad geeft als advies dat in beginsel de werkgever verplicht is om gehoor te geven aan een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wanneer de werknemer langer dan 2 jaar ziek is. De werkgever is daarmee dus ook verplicht om een transitievergoeding te betalen. Deze zullen onder voorwaarden door het UWV worden gecompenseerd waardoor de werkgever niet te maken krijgt met hoge kosten.

 

Het is nog onbekend of de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal gaat volgen bij de beantwoording van de prejudiciële vragen. Ook wanneer de Hoge Raad hierover uitspraak doet, is nog niet bekend.

 

Heeft u in de tussentijd een vraag over uw eigen slapende dienstverband of dat van uw werknemer, neem dan contact met mij op.